2011年12月6日星期二

unit 3 Bumi Bertuah ( kata bantu)

Nota ( kata bantu)

Kata bantu digunakan untuk memberi makna tambahan kepada kata kerja,kata adjektif dan kata sendi nama.
~ kata bantu aspek memberikan makna tambahan kepada aspek masa seperti belum, sudah, telah, masih, akan dan sedang.
~ Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan seperti hendak, mahu, mesti, harus, dapat dan boleh.

没有评论:

发表评论