2011年12月6日星期二

Latihan Kata Bantu

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang betul.

1. Jasa peneroka FELDA selama ini ________________ tetap dikenang. ( akan ,  boleh)

2. Kita ______________________ menjaga kebersihan kampung kita. (  sudah , mesti)

3. Dia ______________________ lama mengusahakan tanah terbiar itu. ( telah, masih)

4. Ayah ____________________ memetik buah nanas di kebunnya. ( dapat , sedang )

5. Kami ___________________ pergi melawat dusun buah-buahan itu. ( hendak, harap)

没有评论:

发表评论