2011年11月26日星期六

latihan (unit 1 Sahabat Akrab)

Isi tempat kosong dengan perkataan-perkataan di bawah 
 
sahabat             riuh-rendah             kesilapan             johan

       pemandangan                susah                      yakin

situasi                   melalak                peraturan


1. Saya  (                           ) bahawa saya mampu memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR nanti.
2. (                              ) suara tetamu itu membuatkan Zul tidak dapat melelapkan mata.
3. Kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga dalam (                            ) berbahaya.
4. Sukar untuk mendapat (                               ) yang betul-betul memahami perasaan kita.
5. Setiap (                                 ) yang dilakukan hendaklah dijadikan pengajaran.
6. (                            ) pertandingan cerita pada kali ini disandang oleh murid perempuan.
7. (                            ) yang ditetapkan oleh pihak berkuasa adalah demi kepentingan bersama.
8. Adik sering (                              ) pada waktu malam.
9. (                         ) yang cantik boleh melapangkan fikiran kita.
10. Dia merupakan murid daripada keluarga yang (                                  ). Pihak sekolah memberi bantuan kepadanya. 

没有评论:

发表评论